Vi odlar vete, havre, åkerbönor och vall.

Vete och havre används till mjöl och havregryn.

Åkerbönorna och vallen blir foder.

 

Växtodlingen är KRAV-certifierad vilket innebär att inga kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel används.

Växtodlingen
Wästanå, växtodling