top of page
Skogen

Vi bedriver ett modernt skogsbruk med miljöanpassade metoder.

Det är viltrika marker med bland annat älg, kron- och dovhjort, rådjur och vildsvin.

Vi bedriver jakten och fisket i egen regi och tar hand om viltköttet i det egna gårdsslakteriet.

 

Vi erbjuder jakt med logi. Kontakta oss med förfrågan.

bottom of page