top of page
Fåren
nyfött lamm
fint bagglamm

Vi har en besättning av Gotlandsfår. Våra djur betar frodiga hagmarker i ett artrikt eklandskap.

 

Lammen föds på våren inomhus och får gå med sina mammor i hagmarkerna under vår, sommar och höst.

På vintern går fåren på djupströbädd med möjlighet att gå ut. Då äter de ensilage av klöver och gräs.

 

Vi bedriver en genomtänkt avel för att få sunda välväxta djur med vackra skinn och kan garantera välvårdade och välmående djur.

 

Vi har ett eget gårdsslakteri där lammen slaktas. Lammen behöver inte transporteras vilket innebär mindre stress för dem.

 

Våra får är KRAV-certifierade vilket innebär att de får gå en stor del av sin tid tillsammans med sina lamm, de äter ekologiskt foder och har ett KRAV-anpassat fårhus när de vistas inomhus.

 

Vårt KRAV-certifierade lammkött finns att beställa som lammlådor på hösten.

bottom of page