top of page

Wästanå Gård

 Kravmärkt lammgård med produktion av spannmål och vall

Välkommen till Wästanå!

-  OM OSS  -

Wästanå ägs av familjen Pettersson som består av Helene och Mikael med sönerna Robert, Paul, Ulfbjörn och Sverker. Det är Helene, Sverker och Robert som driver lantbruket. Övriga familjemedlemmar driver verkstadsindustri och arbetar inom meteorologi.

 

Alla tar del i skogsbruket, jakten och fisket och som det familjeföretag vi är hjälps alla åt med det mesta. I vårt nya gårdsslakteri tar vi hjälp av yrkeskunnig slaktare och styckare.

 

Vi tror på ett långsiktigt och hållbart jordbruk och vi är stolta över att kunna leverera bra livsmedel med hög kvalitet.

 

- GÅRDEN -

Gården ligger intill Göta Kanal nära samhället Borensberg i Östergötland där både Göta Kanal och Motala Ström har sitt inlopp från sjön Boren. Arealen är tillsammans med Ljung-Säby och Olivehult-Kvarn drygt 1000 ha och består av både åker, ekhagar och skog.

Det var den kända byggmästaren Abraham Nyströms söner som uppförde herrgården och lusthuset år 1872 åt systern Johanna.

 

Fastigheten har idag flera verksamhetsområden. Lantbruk och lammuppfödning, skogsbruk, uthyrning av bostäder, jakt och fiske samt det egna gårdsslakteriet.

 

Wästanå
Nyfött lamm Wästnå Gotland
Röja i skogen Wästanå
bottom of page