top of page

Wästanå Gårdsslakteri

-   Det lilla slakteriet vid Göta kanal   -
 
 

Vi är stolta över vårt nya gårdsslakteri, godkänt för slakt av lamm, älg, kron- och dovvilt samt vildsvin

Slakteriet har kontrollnummer 737  och kontrolleras av Livsmedelsverket.

 

Vi har möjlighet att i ändamålsenliga lokaler slakta, kyla, möra, stycka och vakuumpacka för att få bästa möjliga kvalitet på köttet.

 

För tillfället slaktar vi bara våra egna djur och vilt från den egna skogen.

 

Kylrummet

Kylrum med två lågbanor och en högbana.

Styckrummet

Styckrum med vakuumpack, såg och styckbord.

bottom of page